جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۱۲ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم زمینه ساز هلاکت یا عزت و سربلندی یک جامعه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعمال و کردار همان جامعه است.