جواب فعالیت صفحه ۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم زمین و سه سیاره درونی منظومه خورشیدی چه تفاوت هایی دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمین بزرگترین سیاره دربین سیاره های درونی است. تنها سیاره ای که بخش بزرگتری از سطح آن را آب فرا گرفته. تنها سیاره ای که درآن حیات (موجودات زنده) وجود دارد.