جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۵۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم این زنجیره یکی از زنجیره های غذایی شکل ۱ است از سایت نکس لود دریافت کنید.

این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه -> ملخ -> عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تعداد زنجیره ها زیاد است اما برای نمونه:
1. گیاه -> موش -> مار.
2. گیاه -> گوزن -> شیر.
3. گیاه -> خرگوش -> روباه.