جواب گفت و گو صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم آیا منبع اصلی بیشتر انرژی هایی که ما در زندگی مصرفی میکنیم نور خورشید است دلایل توضیح از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نور خورشید باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی در کره زمین می شود. همانطور می دانیم کره زمین در حال چرخش است، این چرخش باعث می شود که گرما از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال یابد که این خود باعث «ایجاد باد» می شود.
هنگامی که هوای گرم از سطح زمین به طرف بالا حرکت می کند، کم کم سردتر می شود در نتیجه مقداری از بخار آب آن به دور ذره های کوچکی که در هوا پراکنده اند جمع می شود و میلیون ها ذره ی کوچک آب پدید می آورد که در هوا شناور می شوند و به صورت ابرهای کوچک و بزرگ در می آیند. اگر هوا بسیار سرد باشد، بخار آب به طور مستقیم به ذره های ریز یخ تبدیل می شود و ابری را به وجود می آورد که از ذره های بسیار زیاد یخ به وجود آمده است. .
با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم که انرژی خورشید نقش بسزایی در ایجاد ابر و باد و باران ایفا می کند.