جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیامبران الهی، زیرا آنها دارای ویژگی های اخلاقی بسیاری بوده اند که در صورت الگو گفتن از آنها می توانیم به بهشت زیبای خداوند راه یابیم.

نویسنده : پیامبران چون آنها از نزد خداوند آمده اند بخاطر همین انها میتوانند بهترین الگو برای زندگی ماباشند.