جواب فعالیت فردی صفحه ۲۰ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم چرا لباس زن و مرد باید متفاوت باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

باران : چون اگر زن لباس مرد را بپوشید پوشیدگی خود را حفظ نکرده واگر مرد لباس زن را بپوشد دیگر مرد نیست.