جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم زیارت قبور درگذشتگان به کدام ویژگی برزخ اشاره دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وجود شعور و آگاهی.