جواب برایم بگو صفحه ۶۹ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم زیباترین قسمت داستان در ساحل دجله کجا بود چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بنی عباس با آن همه قدرت و ثروت فراموش شدند و کسی از آن ها به نیکی یاد نمی کند، ولی مرقد نورانی امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) مملو از زاران عاشق از سراسر جهان است. چون نشان می دهد که ظلم و بباطل ناپیدا بوده و از بین می رود و آن چه که باقی می ماند و از آن به نیکی یاد می شود حق و حقیقت است.