جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا درباره زیبایی اعمال و رفتار هم اختلاف نظر وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی: نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

مهتاب:البته مهمولا دربیشتر نقاط دنیا در مورد زیبایی اعمال و رفتار اختلاف نظر وجود ندارد به این معنی ک در بیشتر مناطق جهان خوبی محسوب میشود و بدی،بد لیکن بعضی رفتار هاست ک در جوامع بع صورت اداب و رسوم ،عرف یا قوانین در امده و نظر جوامع در مورد انها متفاوت است. مانند حجاب و مراسم عزاداری و ازدواج اعمالو رفتاری هستند ک در قومیت های مختلف متفاوت برگزار میشود و در جایی رفتار زیبا و در جای دیگر همان رفتار نازیبا دیدع میشود.