جواب صفحه ۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا انچه را که شما زیبا میدانید دیگران هم زیبا میدانند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

محمد پارسا : خیر شایدما چیزی را زیبا بدانیم و دیگران زیبا ندانند شایدما چیزی را دوست بداریم دیگران ندانند . نظر ها و عقاید ما با هم دیگر فرق می کند.

فاطمه جهانمهر : خیر سلیقه های انسان ها باهم فرق میکند برای مثال من پاپی را دوست دارم اما رفیق من گربه دوست دارد من کوبیده دوست دارم اما او مرغ دوست دارد من قشنگی طوطی را دوست دارم اما رفیقم زیبایی مار را دوست دارد پس نتیجه میگیریم که ذهنیت و سلیقه ی انسان ها در رابطه با زیبایی و خوشمزه گی و…… با هم فرق میکند.