جواب صفحه ۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا انچه را که شما زیبا میدانید دیگران هم زیبا میدانند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

محمد پارسا : خیر شایدما چیزی را زیبا بدانیم و دیگران زیبا ندانند شایدما چیزی را دوست بداریم دیگران ندانند . نظر ها و عقاید ما با هم دیگر فرق می کند.