جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در کدام سنگ های زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در سنگ های الف ¨C چون امکان ایجاد فسیل در سنگ های رسوبی بیشتر است زیرا بدن جانداران در میان لایه های رسوبی می توانند مدفون شوند و تبدیل به فسیل شوند.