جواب تحقیق صفحه ۹۰ کتاب عربی پایه نهم در یک صفحه کتاب درسی فارسی زیر کلمات دارای ریشه عربی خط بکشید سپس همه کلمات آن را بشمارید و درصد کلمات عربی را معلوم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.