جواب فعالیت صفحه ۱۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره آب کره و هوا کره جو چه نیازی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سنگ کره
1) ارتباط دهنده میان هواکُره، آب‌کُره و زیست‌کُره است
2) تأمین کننده خاک برای کشاورزی، چراگاه، کشتزار لانه سازی و … برای جانوران زیست کره
ب) آب کره
1) منشاء حیات درکره زمین هستند.
2) گازهای حل شده در اقیانوس ‌ها مخزن گازهای کره زمین هستند. که برای ادامه زندگی بسیاری از گونه‌های حیات در زیر آب، ضروری اند
3) آب دریاها نقش مهمی در چگونگی آب و هوای جهان دارد.
4) تعدیل کننده آب و هوای کره زمین است که همه این موارد برای زیست کره لازم است.
ج) هوا کره
1) لایه‌ گاز اوزون پوششی است برای زمین در برابر پرتوهای فرابنفش آمده از خورشید
2) امکان جابجایی برخی گازهای ارزشمند مانند بخار آب را فراهم می کند.
3) هواکره باعث می‌شود تا شهاب‌وارهای کوچک پیش از برخورد با زمین در آسمان بسوزند.
4) هواکره در متعادل کردن دمای زمین هم موثر است. اگر چنین پدیده‌ای نبود، میانگین دمای زمین بجای ۱۵ درجه سانتی‌گراد که اکنون است، باید ۱۸- درجه می ‌شد که در این دما امکان پدیدار شدن زیست کره بسیار ضعیف بود. (در این پدیده که اثر گلخانه‌ای نام دارد گرمایی که از سطح زمین بیرون رفته‌است در میان مولکول‌های هواکره نگه داشته می‌شود. بخار آب، دی ‌اکسید
کربن، متان و اوزون از گازهای گلخانه‌ای اصلی در هواکره زمین اند)