متن و پرسش های زیر را بخوانید آنگاه از بین پرسش ها هر یک را که با محتوای نوشته ارتباط دارند مشخص نمایید سرانجام آنها را متناسب با متن گزینش و سازماندهی کنید جواب کارگاه نوشتن صفحه ۴۷ و ۴۸ کتاب نگارش پایه دهم (الف) از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش (الف) دهم

کارگاه نوشتن بخش (الف) صفحه 47 نگارش دهم

الف) متن و پرسش های زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آنهایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید، سپس آنها را متناسب با متن، گزینش و سازماندهی کنید. زعفران، گیاهی گرانبها است؛ گرده آن به ظاهر مانند همه گیاهان خشک شده دیگر است؛ اما میان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا آسمان فرق است. هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و مادی آن. زعفران، فوق العاده گران است. شاید به همین دلیل به طلای سرخ معروف شده است. قیمت یک مثقال زعفران بسیار بالاست و هر کسی نمی تواند به راحتی چند مثقال زعفران تهیه کند. یکی از شوخی های ایرانی ها این است که وقتی کسی به مشهد می رود، به او می گویند: برای ما یک کیلو زعفران سوغات بیاور! با شنیده شدن این جمله، همه می خندند و این خنده یعنی اینکه… ایران یکی از کشورهای زعفران خیز است که در جهان به این کشت معروف است. این طلای گیاهی، در خراسان کشت می شود و زعفران خراسان شهرت جهانی دارد. در گذشته، به کسانی که زعفران می کاشتند، زعفرانچی می گفتند. اگر از رنگ جذاب و طعم لذیذ زعفران بگذریم، خاصیت زعفران را نمی توان نادیده گرفت. می گویند: زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می کند. پس، خوردن کیک زعفران، شربت زعفران، برنج زعفرانی و هر چیزی را که زعفران دارد، هیچ وقت از دست ندهید.

پرسش ها:
الف) زعفران چیست؟
ب) چه رنگی است؟
پ) چه طعمی دارد؟
ت) چه بویی دارد؟
ث) شیوۀ کشت آن چگونه است؟
ج) کاربرد آن چیست؟
خ) چرا زعفران با طلا برابری می کند؟
د) زعفران چگونه بسته بندی می شود؟
ر) آیا نوع بسته بندی زعفران اهمیت خاصی دارد؟
ن) هزینه کشت زعفران چقدر است؟
و) آیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟
هـ) آیا زعفران از مواد ضروری در تهیه خوراکی هاست؟
ی) زعفران، چه خاصیت هایی دارد؟

جواب کارگاه نوشتن صفحه 47 از درس 3 نگارش (1)

1) قسمت الف)
الف) زعفران، گیاهی گرانبها است؛ گردة آن به ظاهر مانند همة گیاهان خشك شدة دیگر است؛ اما میان گردۀ زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا آسمان فرق است. هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و مادی آن.
ب) سرخ رنگ است چرا که در متن به طلای سرخ اشاره شده است.
پ) در متن به لذیذ بودن زعفران اشاره شده است.
ت) در مورد بوی زعفران صحبتی انجام نشده است.
ث) در مورد شیوه کشت زعفران نیز مطلبی ذکر نشده است.
ج) كیك زعفرانی، شربت زعفرانی، برنج زعفرانی و …
خ) به علت قیمت فوق العاده بالای آن
د) در متن ذکر نشده است.
ر) در متن ذکر نشده است.
ن) در متن ذکر نشده است.
و) با توجه به قیمت فوق العاده گران آن، کشت این محصول به مراتب از نظر اقتصادی به صرفه است.
هـ) در متن ذکر نشده است.
ی) زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می‌كند.

سازماندهی پرسش ها :
1) زعفران چیست؟
2) چرا زعفران با طلا برابری می کند؟
3) آیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟
4) چه رنگی است؟
5) چه طعمی دارد؟
6) زعفران، چه خاصیت هایی دارد؟
7) کاربرد آن چیست؟