جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا از ساعت رسمی استفاده میکنیم مثال بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ب) برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی ها در پرواز هواپیماها، حرکت قطارها وکشتی و انواع مسافرت ها و کارهای اداری.