جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم در زندگی روزانه ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) تعیین زمان طلوع وغروب خورشید وانجام فرایض دینی (شرعی).