سالن ملاقات شرعی در بزرگترین زندان خاورمیانه

عکس فیلم کلیپ جزئیات ماجرای سالن ملاقات شرعی را از سایت نکس لود بخوانید . سالن ملاقات شرعی جدیدا سالونی افتتاح شده است که به صورت شرعی زنان و مردان در ندامتگاه تهران بزرگترین زندان خاورمیانه همدیگر را ملاقات کنند این سازمان مثل یک خانه کوچک می باشد و دارای تخت خواب و آشپزخانه و دستشویی می باشد .

سالن ملاقات شرعی چیست ؟

سالن ملاقات شرعی در مجمع ندامتگاه تهران برای چیست ملاقات شرعی در مجموعه ندامتگاه تهران معروف به بهترین و بزرگترین زندان خاورمیانه این اتاقو فرصت مناسبی است تا برای ملاقات صمیمی زندانیان با همسران و زنان خود که مسابقات ایران در فضای صمیمی با یکدیگر بگذرانند و تداعی یک خانه مشترک می باشد که کار بسیار پسندیده ای است .