جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری سبک نقاشی پیکاسو چه بود ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

سبک نقاشی پیکاسو چه بود ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان سبک نقاشی پیکاسو چه بود وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال کوبیسم است. شما با وارد کردن حروف کوبیسم میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مینا اورسنجی : پیکاسو به همراه یک پیکرتراش فرنسوی به اسم ژرژ براک سبک کوبیسم را به وجود آورد. این سبک در سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۰ در فرانسه پدید امد..