شایعه استفاده از تکه آجر به جای سیمان و بتن حقیقت ماجرای ستونهای مسکن مهر جریان قضیه خبر از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیا شایعه استفاده از تکه آجر سفالی به جای بتن حقیقت دارد

ستون های بتنی در خانه های مسکن مهر که در زلزله کرمانشاه با قدرت ۷ ریشتر نمای کامل ساختمانهای مسکن مهر را ریخته بود شایعه ای در کانال های معاند و عکسی منتشر شد که طراحان ساختمان مسکن مهر به جای استفاده از بتن در ستونها ساختمان از سیمان و تکه‌ای مخلوط با هم استفاده می کنند پس از گذشت سه چهار روز متوجه شدیم که این ها فقط یک لایه نازک هستند که روی بدن کشیده شده است و عکاس زرنگی کرده است و پشت ستونها را نیز نشان نداده است با این کار دسته کانال های معاند رو شد و دوباره اثبات شد که کانال های ضد نظام در حال تخریب اقای و شایعه پراکنی و وحدت شکنی منتشر کردن خبرهای کذب و دروغ می باشند هر کسی که در این کانال ها می باشد احمقی بیش نیست.