زمان دقیق و تاریخ و ساعت دقیق سحری خوردن و اذان صبح در تهران چه زمانی است سحری کی است سحری چه زمانی است به صورت کامل و رایگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

زمان دقیق سحری خوردن در تهران کی است ؟

بسیاری از افراد از ما میپرسند چه زمانی میتوانیم سحری بخوریم و در تهران تا چه زمانی وقت داریم سحری را برای روزه و افتار بخوریم جواب کاملا ساده است شما باید زمان دقیق ازان صبح شهرتان را بدانید و با برنامه هایی که در اپ استور ها هست زمان دقیق ازان صبح را دریافت کنید و تا قبل از آن وقت دارید سحری بخورید و بعد از ازان صبح دیگر نمیتوانید سحری بخورید و روزه شما را باطل میکند.