جواب بارش فکری صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری هشتم ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرویس دهنده های زیادی در دنیای مجازی وجود دارند که امکانات وسیعی در زمینه ایجاد صندوق و پست الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می دهند که بیشتر این امکانات به صورت رایگان وجود دارد حال این سرویس ها می تواند ایرانی یا خارجی باشد. قانون کلی : نباید به هر سرویس دهنده ی صندوق پستی اعتماد کرد مگر … برای ایجاد صندوق پستی باید وارد سایت های معتبر داخلی یا خارجی معتبر و شناخته شده وارد شد و فرم های مربوطه را تکمیل و یک حساب صندوق ایجاد کرد سایت های معتبر خارجی عبارتند از : سایت یاهو – گوگل – ام اس ان که به ترتیب پست الکترونیکی های زیر را در اختیار ما قرار می دهند Email – yahoo.com — Google – Gmail.com — Msn – Hotmail.com اما سرویس های معتبر ایرانی صندوق پستی عبارتند از سایت رشد – میهن میل – وطن میل و …