جواب کار در کلاس صفحه ۶۳ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم سطح آزاد چند برابر میشود با افزایش سطح تماس چه اتفاقی خواهد افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.