جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا می توانیم پاسخ به نیاز های برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، نیازهای برتر برآمده از سرمایه های ویژه ای همچون تفکر و انتخاب است که خداوند به انسان عطا کرده است و انسان در صورتی می تواند به این نیازها پاسخ دهد که از این سرمایه ها سود برده و در مورد پاسخ بیندیشد و روش درست را انتخاب کند.