جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) امنیت و آرامش نسبی درکشور و ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتند.
2) برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با دنیا.
3) یکسان سازی واحدهای اندازه گیری.
4) ایجاد راه ها.