معنی گنج حکمت صفحه ۶۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم معنی و مفهوم سه مرکب زندگی گنج حکمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : روزی از ابراهیم پرسیند ک زندگیت چگونه میگذرد گف سه اسب دارم یکی ب اسم باز و یکی ب اسم بسته وقتی نصیب نعمتی شوم براسب شکر مینشینم و شکر گذاری کنم و اگر بلایی اید براسب صبر مینشینم .

نویسنده : از نظر محتوایی این حکایت بر سه مفهوم شکر گذاری و صبر و اخلاص تاکید دارد و این حکایت محتوایی عارفانه دارد و ابراهیم ادهم از عارفان به نام زمان های گذشته بوده است درباره ی مفهوم شکر گذاری میتوان گفت از آن جهت با اهمیت است که انسان در هنگام سختی به یاد خداوند است اما در هنگام نعمت معمولا از شکر خدا غافل میشودو صبر بر بلا از مفاهیمی است که همواره به ماسفارش شده و در قران کریم در ایه 45 سور بقره به همین موضوع توصیه شده و همچنین اخلاص در اعمال ملاک مهمهی برای پذیرفته شدن آنان است..