جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آگاهی از سرگذشت پیشینیان.
2) بیشتر شدن معرفت انسان نسبت به قدرت الهی.
3) به دست آوردن تجربه های فراوان.