جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه الله علیه را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خلوص نیت در دشمنی با ابر قدرت ها 2) عابدی شب زنده دار 3) سیاستمداری آگاه.