جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده بر شما دارند بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به آنان احترام بگذاریم – نسبت به آنان دلسوز و مهربان باشیم – اسرار آنان را حفظ کنیم و امانتدار باشیم – در کارها به یکدیگر کمک کنیم و یار و ممدکار یکدیگر باشیم – به آنان دروغ نگوییم.