جواب فعالیت صفحه ۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم با مطالعه درس سه ویژگی برای حکومت معاویه بنویسید این ویژگی ها چه مغایرتی با دستورات اسلام داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیاستمداری فریبکار – پیمان شکن – ظالم. این صفات و ویژگی ها جایی در اسلام ندارند.