جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم سوالات قام مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این شعر از کیست؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟.