جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی سوختی که در خانه شما برای گرما و پخت و پز استفاده میشود چیست این سوخت از کجا تامین میشود و چگونه به دست شما میرسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گاز لوله کشی شده، این گاز در میادین گازی استخراج شده و توسّط لوله های پر فشار گاز به شهرها و روستاها آمده و از طریق شرکت گاز به دست مصرف کننده ها می رسد.

مارال حاجی لو : کشور ما از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است.نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان کف دریا به وجود آمده است.این مواد بین لایه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغیرات شیمیایی طی میلیون ها سال به نفت تبدیل میشودو از طریق چاه ها نفت را بیرون میکشانندو به پالایشگاه هاصادر میشود تا گاز و برق را بدست آوریم بعد از تریق لوله کشی ها،این گازدر میادین گازی استخراج شده توسط لوله های پرفشار گاز به شهر هاوروستا ها آمده و از طریق شرکت گاز به دست مصرف کننده ها میرسد.

نویسنده : از پالایشگاه نزدیک استانمان، از طریق لوله های بزرگ به ایستگاه های شهرمان هدایت میشوندو از آنجا از طریق لوله کشی به خانه های ما میرسد.

نویسنده : از پالایشگاه نزدیک است انجام از طریق لوله های بزرگ و ایستگاه های شهرمان هدایت میشود واز آنجا ازطریق لوله کشی به خانه های ما میرسد از این طریق.

محمد صدرا روشن دل :ما از گاز برای پخت و پز استفاده می کنیم و در ایران تا ۱۳۸ سال دیگر وجود دارد اولین جایی که در ایران رفت شده درباره سلیمان در استان خوزستان بود که یک فرد انگلیسی آن راکشف کرد و انگلیس برای خود از آن را میبرد ایرانی‌ها حق نزدن او را نداشتند.

محدثه محمدی :می توانیم پخت وپز وساختمان خودرا گرم کنیم . مامتوانیم ازطریق سوزاندن انرژی گاز برق تولید کنیم

نویسنده : اولین چاه نفت ایران که در مسجد سلیمان استان خوزستان حفر شد به نفت رسید،حدود ۱۰۰ سال می گذرد.از زمان کشف و استخراج نفت در ایران توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد.