جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم فهرست سوره های قرآن را بررسی کنید و تعدادی از سوره هایی را که به نامیک گیاه یا جانور است بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- نعمت های دنیوی تماما از جانب خداست. 2- سپاس گزاری خدا برای این نعمت ها سوره های نمل – نحل-بقره – فیل – عنکبوت.