جواب خوانش و فهم صفحه ۱۷ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی دربیت سوم دو واژه برگ برگ چگونه خوانده می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برگ برگ, حرکت اولین گ ساکن و دومی کسره است.