جواب فکر کنید صفحه ۶۴ کتاب علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی سیاره ی ناهید گرمتر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ چرا زهره یک سیاره است؟ سیاره ی زهره در آسمان پر نور دیده می شود به چه دلیل؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناهید؛ به دلیل نزدیک تر بودن به خورشید.
چون به دور خورشید می چرخد و از خود نور ندارد.
چون فاصله آن با خورشید و زمین کم است و نور خورشید را بازتاب می دهد.

سارینا صفری : ناهید چون به خورشید خیلی نزدیک تره تا مشتری.