جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خانه ای بزرگ و پاک – باغ لاله (به دلیل این که برای کشورمان شهید زیاد دادیم).