جواب درک مطلب صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا شاعر دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل نسبت داده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمانی که انسان دلی سرشار از اندوه و غم دارد مانند غنچه در لاک خود فرو می رود اما وقتی شاداب و سرحال و خندان است مانند گل چهره ای باز و دلپسند و زیبا به خود می گیرد.

هانی :‌چون غنچه به لحاظ شکل ظاهری هنوز بسته است و این بسته بودن یا تغییر گرفته،هم خوانی دارد.از طرف دیگر شگفتگی گل به خنده شباهت دارد.