جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۸۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم شاهدان اعمال ما در قیامت چه کسانی هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) فرشتگان الهی ب) پیامبران و امامان ج) اعضای بدن.