جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم شاید تا به حال شما مار مارمولک و لاک پشت را دیده باشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

شاید تا به حال شما، مار، مارمولک و لاکپشت را دیده باشید. در مورد اینکه چرا به این جانوران، خزنده می گویند، گفت وگو کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این جانوران دست و پای کوتاه دارند یا اصلا ندارند. به همین دلیل در هنگام حرکت بخش هایی از بدن به ویژه شکم روی زمین کشیده می شود.