جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۰۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم شخصیت های فیلم میترا جمیله پدرشان را توصیف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میترا : دختر28ساله که به نقاشی علاقه و استعداد داشت ولی مریض بود.
جمیله:خواهر میترا که 11سال از میترا بزرگتر بود بود که ناشنوا و فردی باهوش و مهربان و فهمیده بود.

میترا : دختر28ساله که به نقاشی علاقه و استعداد داشت ولی مریض بود.
جمیله: خواهر میترا که 11سال از میترا بزرگتر بود بود که ناشنوا و فردی باهوش و مهربان و فهمیده بود.پدرشان:با اینکه دخترانشان یک توانایی جسمی نداشتند.با این اوضاع آنها را دوست داشت.

پارسا : پدرشان:با اینکه دخترانشان یک توانایی جسمی نداشتند.با این اوضاع آنها را دوست داشت.

ناشناس : پدر =او بسیار مهربان و فداکار بود او سختی های بسیاری کشیده بود تا بتواند انها را بزرگ کند او به دخترهایش افتخار میکرد و انها را صادقانه دوست
و وضعیت جسمی دخترهایش باعث نشد که از مهربانی اش کم شود.