جواب درک مطلب صفحه ۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.

ناشناس :‌۱- فکر کردن.
۲-مشورت با دیگران.
۳-مطالعه و بررسی موضوع.
۴- ارائه‌ی راهکارهای مناسب..