جواب درک متن صفحه ۸۱ کتاب نگارش پایه کلاس پنجم دبستان با توجه به شعر درس به پرسش های جدول زیر پاسخ دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب درک متن درس کاجستان نگارش پنجم

صورت با توجه به شعر درس به پرسش های جدول زیر پاسخ دهید

با توجّه به شعر درس، به پرسش های زیر پاسخ دهید. نام داستان : شخصیّت های داستان: داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟ داستان در چه زمانی رخ داده است؟ نظر شما درباره‌ی کاج همسایه چیست؟

پاسخ درک متن درس کاجستان نگارش پنجم

نام داستان : کاجستان
شخصیّت های داستان : دو کاج
داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟ در مکانی خارج از ده
داستان در چه زمانی رخ داده است؟ در گذشته
نظر شما درباره‌ی کاج همسایه چیست؟ وفادار، با محبت، کمک کننده در سختی ها، حکیم و فهمیده در واقع یک دوست واقعی.

نویسنده : باجابەجاکردن اجزای جملە بیت های زیررا مانندنمونە بە زبان سادەبرگردانیددرس کاجستان.

مهسا : شخصیت داستان باد هم جز وشون بود و در چه زمانی می تونستی بنویسی در گذشته در فصل پاییز ولی بازهم عالی بود.

ناشناس : ۲_با جابه جا کردن اجزای جمله،بیت های زیر را مانند نمونه،به زبان ساده باز گردانید..

ناشناس : شخصیت های داستان باد و ابر هم جزشون بود و داستان در یکی از روز های پاییزی رخ داده.

یسنی : بغییه درس ها صفه ی بعدی اینا ندارید من اونو نوشته بودم چون امتحان دارم میخوام همه سوال در بیارم روش شمارو بیشتر دوست داشتم امتحان از درس ۴ تا اخر کتاب دارم ولی هر چی سرچ میکنم میاره ها ولی روش شما فقط همین یدونه است بغییه هم بزارید خوبه سپاس گزارم.

نویسنده ‌:شخصیت داستان : ۲ کاج
داستان در چه محلی اتفاق افتاد است ؟ خارج از ده
داستان در چه زمانی رخ داده بود؟ در گزشته
نظر شما درباره ی کاج همسایه چیست وفادار _با محبت بودن _ کمک کننده در سختی ها ،حکیم و فهمیده و یه دوست باقی میمانند ♥️
🎀yasna🎀
ما اینو با معلم سر کلاس حل کردیمو..