جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسبیح و حمد و ستایش خدا کردن.

زهرا : به نظر من اگر اب رادر سطح شیب دار رها ویا بریزیم ان به صورت شاخه شاخه وهمین طور مارپیچ در می اید .ویا اگر سنگی جلوی اب قرار گیرد ان آبمجبور است راهش را عوض وی شود.

نازنین : سعدی در این شعر شرط آدمیت را تسبیح خداوند دانسته و اشاره دارد شرط آدمیت به چیزهای دیگر نیست بلکه به میزان تسبیح خداوند یعنی پاک و منزه دانستن اوست.