جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۳ کتاب دین و زندگی پایه دهم شعر چون که صد آمد نود هم پیش ماست چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه هدفی که ما انتخاب می کینم جامع تر باشد اهداف دیگر را نیز شامل می شود.

نویسنده : در پشت عد ۱۰۰ چندین عدد دیگر هست هر چقدر عدد بیشتر باشد در پشت آن عدد های بیشتری است پس هرچه هدف بزرگتر و جامع تر باشد به هدف های دیگری هم می رسیم.