جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مورچه، چون انسان با تلاش و کوشش بسیار و تحمل سختی ها، داشتن قناعت و پرهیز از تنبلی پیشرفت می کند.