جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده اید؟ این نکته را چگونه می فهمید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تقریبا 4015 بار، ما هر روز یکبار به دور خورشید می گردیم و چون من 11 سال دارم و هر سال 365 روز است پس 4015 بار به دور خورشید می گردم.