جواب درک مطلب صفحه ۱۳۳ کتاب ادبیات فارسی چهارم شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مدرسه هوشمند – چون امکانات و تجهیزات بهتر بوده و همچنین با تکنولوژی بادگیری آسان تر خواهد بود.