جواب فعالیت در خانه صفحه ۶۹ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم شما معیارهای خود را چگونه کسب کرده اید چقدر به اعتبار آنها اطمینان دارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌من معیار خودم رواز معلم وخانواده وهم نوعان خود به دست آوردم خیلی اطمینان دارم که معیار بسیار خوب است.