جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مطالعه در طبیعت و تأمّل درباره چیزهایی که هر روز میبینیم و از کنارشان می گذریم ، پرسش از هر چیز و جست جو برای یافتن پاسخ آن، راه های مناسبی برای شناخت عالم است.

سلما منگلی : چشم ها را گشوده وبه این زیبایی مست کننده به دقت نگاه کنیم و از خداوند متعال به خاطر این زیبایی وهمه چیزهایی که افریده سپاس گذار باشیم.