صفحه ۶۸ نگارش فارسی پایه ششم چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد شهدا خورشیدند شهید چون شقایق سرخ است به چه چیزی تشبیه شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

شهید چون شقایق سرخ است به چه چیزی تشبیه شده است

در این مطلب شهید چون شقایق سرخ است سرخی شقایق به خون شهدا تشبیه شده است که منظور آن است که شهدا با خون خود مثل شقایق سرخ شدند و در واقع در اینجا سرخی شقایق به خون شهدا تشبیه شده است.

شهدا خورشیدند به چه چیزی تشبیه شده است

شهدا خورشیدند به چیزهای زیادی به شهید تشبیه می‌شود مثلاً چهره نورانی شهدا به خورشید می‌تواند تشبیه شده باشد و یا شهدا ظلم و تاریکی را با نور خود از بین بردن و مانند خورشید همه جا را روشن کردند و امید را به جامعه تزریق کردند.

شهید چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد به چه چیزی تشبیه شده است

شهید چون چراغی است که در خانه ما می سوزد یعنی در خاک وطنم شهید مانند چراغی کرد خودش را فدا می کنند و روشنایی را برای جامعه به ارمغان می آورد شهید از جان خود میگذرد و در واقع در این جمله سوختن به معنای شهید شدن می باشد و خانه به وطن ما تشبیه شده است اگر شما عزیزان اطلاعات دیگری دارید در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید تا جملات شما را در این سایت قرار بدهیم.

جواب دانش آموزان در نظرات پایین سایت

نویسنده : شهدا مانند خورشید است که مارا از تاریکی نگه داشته است.

سحر : شهدا خورشیدند شهید به خورشید تشبیه شده……. چون شقایق سرخ است شهید به شقایق سرخ تشبیه شده است.

ناشناس : شهید همچون شقایق سرخ است که به خون شهدا تشبیه شده است.

نویسنده : شهید ان برای اینکه از وطن ما دفاع کنند رنج بسیار سختی کشیدند و جان خود را در این راه فدا کردند ومانند چراغی که در خانه ی ما می سو زد می ماند.

سایه : شهیدان مانند خورشید درخشان هستند و نورافشانی می کنند و شهید مانند خورشید است.

نویسنده : شهدا مانند چراغی است که با ایمانش چراغ خانه ی همه ی افراد وطنش جانش را فدا کرده.

آرمیتا : یعنی همانطور که خورشید خانه ی مارا نورانی میکند و با کمک آن راه خود را پیدا میکنیم و خورشید جون خودش را برای ما فدا میکند شهیدان هم مانند خورشید .

مهیا نوروزی : شهید همچون خورشیدی است که هرگز غروب نمی کند . شهدا چون کوهای استوار در برابر ضربه های دشمن مقاومت کردند . شهدا همیشه در ذهن و دل ما باقی میمانند..

محدثه :‌شهیدان مانند حصار محکم و استوار دور تا دور وطنش خودش را حلقه می زند تا کو چک ترین آسیبی به مردمانش نرسد.

نویسنده : شهدا خورشید شهدا یعنی:شهید خورشیدیعنی:همان خورشید همان کە معنی هارا گفتیم خورشید مثل یک نور است در اینجا هم شهد بە خورشید تشبیە شدە درکل معنی این قسمت شهید مثل نور است.