جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم شکسپیر روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.